NHẬN TÀI LIỆU THÔNG TIN DỰ ÁN

Mặt bằng điển hình

Căn 01 - SAPPHIRE 2

Diện tích tim tường: 114.11m2

Diện tích thông thuỷ: 106.00m2

Tiền sảnh 2.9m2
Phòng khách 34.7m2
Phòng ăn + bếp 7.3m2
Phòng ngủ 1 13.6m2
Phòng ngủ 2 12.2m2
Phòng ngủ master 17.1m2
WC 1 6.8m2
WC 2 4.5m2
Logia 1 4.3m2
Logia 2 2.6m2

Căn 02 - SAPPHIRE 2

Diện tích tim tường: 168.99m2

Diện tích thông thuỷ: 159.60m2

Tiền sảnh 6.9m2
Phòng khách 31.3m2
Phòng ăn 11.9m2
Bếp 10.5m2
Phòng ngủ master 23.6m2
Phòng ngủ 1 17.8m2
Phòng ngủ 2 17.9m2
Phòng làm việc 12.6m2
WC 1 6.9m2
WC 2 5.2m2
WC 3 5.1m2
Logia 1 4.7m2
Logia 2 5.2m2

Căn 03 - SAPPHIRE 2

Diện tích tim tường: 143.32m2

Diện tích thông thuỷ: 134.70m2

Tiền sảnh 6.9m2
Phòng khách 28.8m2
Phòng ăn + bếp 19.6m2
Phòng ngủ master 25.9m2
Phòng ngủ 1 19.1m2
Phòng ngủ 2 12.2m2
WC 1 6.6m2
WC 2 7.8m2
Logia 1 3.9m2
Logia 2 3.9m2
Căn 04, 09 - SAPPHIRE 2

Diện tích tim tường: 139.18m2

Diện tích thông thuỷ: 128.90m2

Tiền sảnh 2.9m2
Phòng khách 36.1m2
Phòng ăn + bếp 11.7m2
Phòng ngủ 1 17.7m2
Phòng ngủ master 27.6m2
Phòng ngủ 2 11.1m2
WC 1 4.5m2
WC 2 7.2m2
Logia 1 4.2m2
Logia 2 5.9m2

Căn 05, 10 - SAPPHIRE 2

Diện tích tim tường: 139.18m2

Diện tích thông thuỷ: 128.9m2

Tiền sảnh 3.1m2
Phòng khách 38.3m2
Phòng ăn + bếp 11.3m2
Phòng ngủ 1 17.3m2
Phòng ngủ master 26.8m2
Phòng ngủ 2 11.1m2
WC 1 4.2m2
WC 2 6.8m2
Logia 1 4.2m2
Logia 2 5.8m2

Căn 06, 11 - SAPPHIRE 2

Diện tích tim tường: 121.38m2

Diện tích thông thuỷ: 112.90m2

Phòng khách + ăn 29.6m2
Phòng bếp + tiền sảnh 15.9m2
Phòng ngủ master 21.6m2
Phòng ngủ 1 15.9m2
Phòng ngủ 2 12.5m2
WC 1 3.9m2
WC 2 5.5m2
Logia 1 4.1m2
Logia 2 3.9m2

Căn 07 - SAPPHIRE 2

Diện tích tim tường: 173.02m2

Diện tích thông thuỷ: 161.8m2

Tiền sảnh 8.2m2
Phòng khách 30.9m2
Phòng ăn + bếp 19.9m2
Phòng ngủ master 30.1m2
Phòng ngủ 1 15.8m2
Phòng ngủ 2 15.5m2
Phòng ngủ 3 15.6m2
WC 1 6.9m2
WC 2 4.5m2
WC 3 4.6m2
Logia 1 5.5m2
Logia 2 4.3m2

Căn 08 - SAPPHIRE 2

Diện tích tim tường: 121.63m2

Diện tích thông thuỷ: 112.7m2

Phòng khách 28.8m2
Phòng bếp + tiền sảnh 13.9m2
Phòng ngủ 1 21.2m2
Phòng ngủ 2 12.6m2
Phòng ngủ 3 16.6m2
WC 1 6.1m2
WC 2 5.1m2
Logia 1 3.9m2
Logia 2 4.5m2

Vị Trí dự án

Đăng ký xem căn thực tế

Quý khách vui lòng nhập thông tin liên hệ để chúng tôi xếp lịch xem căn hộ thật.
Cần hỗ trợ thêm thông tin Quý khách gọi hotline 0978 29 49 69

  • 136 Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
  • 0978 29 49 69

Copyright © 2015 TNR Goldmark City